Webkamera
 Infokanal for Tyinkrysset Hyttevel

                                 Velkommen til nettportalen for Tyinkrysset Hyttevel!

Dette er en informasjonskanal for Hyttevel'ets medlemmer, en kanal vi vil bruke for å få ut informasjon til medlemmene våre. Vi håper du er innom av og til for å se om det er noe nytt. Fortell andre om det du synes er bra, fortell oss om det du synes mangler eller kan bli bedre, her.

 
Pil
Tyinkrysset HytteVel  Vedtekter.
            Tomtefestesaken 
            Saken går sin gang. Berørte hytteeiere blir informert direkte fra Vel'ets advokat.
           Informasjon om endringene i Tomtefesteloven finnes på Hytteforbundets hjemmeside.
 http://www.hytteforbund.no/

          Tomtefeste-lov

11.02.2016  Tomtefester fikk medhold i Høyesterett

       NYTT:     ÅRSMØTE 2021 UTSATT TIL LØRDAG 14. AUGUST PGA COVID-19 TILTAK.

        De som ikke er på Facebook kan sende en e-post til christer.olerud@gmail.com eller hegblo@online.no hvis de ønsker             kopi av sakspapirene til årsmøtet langfredag 2019

        Årsmøteprotokoll 2019

     

         VEGLAG:   
        Veglaget - Vedtekter her
      
          For informasjon fra Veglaget, se Årsmøtepapirer ovenfor og her.
 

      16.10.2016 Det har vært spørsmål om feltinndelingen i Andstor-feltet.

                             Her er det opprinnelige kartet


          

      Tyin-Filefjell-Turløyper har nå fått egen nettside: http://tftur.no

         Hva er Tyin Filefjell turløyper

      Løypelaget har Årsmøte i romjula hvert år i Varmestøga

      Vel’ styret henstiller til alle medlemmene om å betale løypeavgift.

 

      Status for videre utbedring av E16

      Båndtvang i Vang kommune

  

    Facebook gruppe for Tyinkrysset Hyttevel

Det er opprettet en lukket Facebook gruppe for Tyinkrysset Hyttevel. Dette vil være en kanal for uformell kommunikasjon og kontakt mellom hytteeiere i vel'et. Hytteeiere kan bli medlem ved å søke etter gruppe "Tyinkrysset Hyttevel" på Facebook og be om å bli lagt til i gruppen

 


       Tyin Filefjell Hytteforum - TFH   Vedtekter her
         Fellesforum for Hytteeiere på Filefjell
            Fellesforumet representerer ca 850 hytter og er således en faktor som kommunen og andre må forholde seg til dersom vi klarer
           ”å gå i takt”.


 
           
         Etablering av Valdres Hytteforum          
          Vedtekter VH 2014 

      Hytteservice her

         

        Møte med Vang Kommune
      
      
Eiendomsskatt i Vang
       Snøscooterkjøring i Vang Kommune 

      Beredskapsvakt for vann og avløp i Vang Kommune 953 03 608

 Tyinkrysset Hyttevel